საბუღალტრო აღრიცხვის წარმოება ადგილზე
პირებს, რომელთაც მათი საქმიანობის სპეციფიკიდან გამომდინარე აუცილებელია, ადგილზე ჰქონდეთ საბუღალტრო აღრიცხვის სამსახური, ვთავაზობთ სპეციალისტებს, რომლებიც ადგილზე გაუძღვებიან სამეურნეო ოპერაციების ბუღალტრულ აღრიცხვას. ამასთანავე, ისინი მიიღებენ მაღალკვალიფიციურ კონსულტაციებსა და ინფორმაციებს, მიმდინარე სამართლებრივი სიახლეებისა და ცვლილებების შესახებ საბაჟო, საგადასახადო და ფინანსური აღრიცხვის სფეროში.
ყოველთვიურად ჩვენი ფირმის სარევიზიო ჯგუფი გადაამოწმებს მათ მიერ გაწეულ საბუღალტრო და საგადასახადო აღრიცხვის სიზუსტეს და უტყუარობას.