კახაბერ თეთრუაშვილი
კომპანიის მმართველი პარტნიორი, უძღვება აუდიტორულ მიმართულებას. ის არის სერტიფიცირებული აუდიტორი და მრავალწლიანი გამოცდილების მქონე აღრიცხვა-ანგარიშგების ექსპერტი. კახას პროფესიული რეზიუმე მოიცავს საერთაშორისო სტანდარტების მიხედვით აღრიცხვისა და აუდიტის სისტემების გამართვას როგორც კერძო ისე საბიუჯეტო ორგანიზაციებში.
აუდიტორების სახელმწიფო რეესტრის სარეგისტრაციო ნომერი:  SARAS-A-558216.
სსიპ საჯარო აუდიტის ინსტიტუტის მიერ გაცემული საჯარო სექტორის აუდიტორის სერტიფიკატი № 0215

სამუშაო გამოცდილება
შპს ალგი აუდიტი 2016 წლიდან - დღემდე მმართველი პარტნიორი-დირექტორი
სსიპ იუსტიციის სახლი 2013 –2015 წლები ფინანსური დირექტორი 
შპს ალფა კონსალტინგი 2015 წლიდან-დღემდე მმართველი პარტნიორი-დირექტორი
შპს „ინტერტექნიკსი“  (TECNO LUX, SPARKY) 2010 –2013 ფინანსური დირექტორი 
შპს „ფენიქსი“ 2002 –2009 ფინანსური მენეჯერი: