ქეთევან ბურდული
დაამთავრა თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მათემატიკის ფაკულტეტი, პრაქტიკულ საქმიანობას ეწევა 2013 წლიდან.  მუშაობდა სხვადასხვა კომპანიებში მარკეტინგის და ფინანსების სფეროში.